دو قلو

توان شستشو 450w - توان خشك كن160w
ظرفيت شستشو 8/5 كيلوگرم
ظرفيت خشك كن 6 كيلوگرم
مجهز به فيلتر پرزگير دائمي لباس
مجهز به پمپ تخليه - بدنه دو جدار پلاستیک
داراي سيستم آبشار جهت راندمان بيشتر شستشو و شستشو شرعی
تایمر 15 دقیقه ای شستشو و تایمر 5 دقیقه ای خشک کن
سوییچ ایمنی توقف حرکت خشک کن هنگام باز کردن درب
دو موتور مجزای شستشو و خشک کن